Vážení klienti,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky pristúpila k aktualizácii sadzobníka poplatkov pre spotrebiteľov, pričom aktualizovaný sadzobník poplatkov nadobudne účinnosť dňa 01.07.2024.
 
Zároveň si Vám dovoľujeme oznámiť, že aktualizovaný sadzobník poplatkov neobsahuje žiadne nové položky a ani žiadne navýšenie existujúcich poplatkov súvisiacich so spotrebiteľskými úvermi (vrátane revolvingových). Všetky vykonané zmeny len upravujú definíciu niektorých poplatkov a v konečnom dôsledku zužujú poplatkovú povinnosť, pričom jeden poplatok bol zrušený úplne. Bližšiu špecifikáciu zmien, ako aj aktualizovaný sadzobník poplatkov, nájdete na webovom sídle našej spoločnosti: www.cofidis.sk/sk/pomoc-a-podpora v časti Dôležité informácie.
 
Záverom uvádzame, že dňom 01.06.2024, z dôvodu rozšírenia spôsobov podania reklamácie aktualizujeme aj Reklamačný poriadok spoločnosti COFIDIS SA. Aktualizované znenie Reklamačného poriadku nájdete taktiež na webovom sídle našej spoločnosti www.cofidis.sk/pomoc-a-podpora v časti Dôležité informácie.
 
V Bratislave, dňa 31.05.2024.
 
S úctou,
 
COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky.