Vážení klienti,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že spoločnosť COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky pristúpila k aktualizácii sadzobníka poplatkov, pričom aktualizovaný sadzobník poplatkov nadobudne účinnosť dňa 01.05.2023.

Zároveň Vám s radosťou oznamujeme, že aktualizovaný sadzobník poplatkov neobsahuje žiadne nové položky a ani žiadne navýšenie existujúcich poplatkov súvisiacich so spotrebiteľskými úvermi (vrátane revolvingových). Všetky vykonané zmeny len upresňujú definíciu niektorých poplatkov a v konečnom dôsledku zužujú poplatkovú povinnosť.

V prípade, ak ste klientom, ktorému spoločnosť COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky poskytla podnikateľský úver, vzťahuje sa na Vás časť 2 sadzobníka poplatkov – Podnikateľské úvery, v ktorej došlo len k čiastkovému navýšeniu jednej položky – Poplatok za predčasné splatenie úveru.

Bližšiu špecifikáciu zmien, ako aj aktualizovaný sadzobník poplatkov, nájdete na webovom sídle našej spoločnosti: Pomoc a Podpora v časti Dôležité informácie.

S úctou,

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky