Najlepší úrok na trhu

medzi revolvingovými úvermi (18,90% p.a.)

Nemusíte nikam chodiť

Žiadosť si vyplníte sami online alebo vám pomôžeme

Flexibilné splácanie

Stačí ak budete posielať minimálnu určenú splátku. V prípade voľných financií môžete zaslať vyššiu splátku a to bez poplatku

Opakované čerpanie

Vybavenie, vedenie či splatenie úveru máte za 0 € a splatené peniaze môžete čerpať opakovane bez toho, aby ste žiadali o novú pôžičku

Revolvingový úver je úver, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Klientovi je poskytnutý úverový rámec. Ak klient vyčerpá časť alebo celý úverový rámec a následne vyčerpanú sumu splatí jednorazovo, hneď po pripísaní tejto úhrady má opäť k dispozícii celý úverový rámec. Ak vyčerpanú sumu spláca postupne, bude mať stále k dispozícii tú časť úverového rámca, ktorá nie je vyčerpaná a ktorá sa zároveň s každou splátkou zvyšuje. Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 € a vyčerpanej sume 1 000 € má klient ešte stále k dispozícii 1 000 € predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 €, bude mať k dispozícii 1 500 €.

Revolvingový úver

Úverová kalkulačka pre výpočet vašej pôžičky

Vyberám si sumu

Vyberám si mesačnú splátku

25,00 €
12 mesiacov
30,00 €
12 mesiacov
35,00 €
12 mesiacov
40,00 €
12 mesiacov
45,00 €
12 mesiacov
50,00 €
12 mesiacov
55,00 €
12 mesiacov
60,00 €
12 mesiacov
65,00 €
12 mesiacov
70,00 €
12 mesiacov
75,00 €
12 mesiacov
80,00 €
12 mesiacov
85,00 €
12 mesiacov
90,00 €
12 mesiacov
95,00 €
12 mesiacov
100,00 €
12 mesiacov
84,00 €
12 mesiacov
88,00 €
12 mesiacov
92,00 €
12 mesiacov
96,00 €
12 mesiacov
100,00 €
12 mesiacov
104,00 €
12 mesiacov
108,00 €
12 mesiacov
112,00 €
12 mesiacov
116,00 €
12 mesiacov

Vyberám si mesačnú splátku


Moja pôžička

Výška úveru : 1 500 €

Mesačná splátka 75,00 €

Počet splátok : 12 mesiacov

Úroková sadzba : 18,90%

RPMN : 20,63%

Celková čiastka k úhrade : 1 657,96 €

Moja pôžička

Výška úveru :

Mesačná splátka

Počet splátok :

Úroková sadzba :

RPMN :

Celková čiastka k úhrade :


Často kladené otázky

Podmienky

Fyzická osoba – občan Slovenskej republiky (platí aj pre spoludlžníka)

  • Vek od 18 do 70 rokov (v čase splatenia splatenia úveru maximálne 75 rokov)
  • trvalý pracovný pomer na Slovensku v dĺžke trvania minimálne 3 mesiace
  • alebo invalidný, starobný, výsluhový dôchodok. Vdovsky dôchodok (iba ako vedľajší prijem)

Občan inej krajiny EÚ

  • trvalý pobyt na Slovensku
  • vek od 18 do 70 rokov (v čase splatenia úveru maximálne 75 rokov)
  • zamestnaný na Slovensku minimálne 1 rok u jedného zamestnávateľa

Fyzická osoba - Podnikateľ

  • Minimálna doba podnikania 2 roky
  • Sídlo na území SR