Nákup na splátky si vybavíte úplne jednoducho:

Online cez e-shop

 1. Vyberte si tovar

  Nakupujte u našich partnerov a získajte tovar na splátky! Vložte tovar do košíka e-shopu a ako spôsob platby zvoľte splácanie cez COFIDIS.

 2. Vyplňte žiadosť

  Vyplňte jednoduchú online žiadosť priamo na e-shope, na ktorom nakupujete a priložte potrebné dokumenty.

 3. Podpíšte zmluvu

  Po schválení žiadosti podpíšte zmluvu (online). Dostanete potvrdenie a budete informovaný.

 4. Tešte sa na tovar

  Tovar vám bude doručený podľa dodacích podmienok e-shopu.

Priamo v predajni

 1. Vyberte si tovar

  Na predajni jedného z našich partnerov si vyberte tovar.

 2. Vyplňte žiadosť

  Pri pokladni vyplňte žiadosť o splácanie tovaru formou COFIDIS nákupu na splátky.

 3. Podpíšte zmluvu

  Po schválení žiadosti v kamennej predajni vám dá asistent predaja podpísať zmluvu.

 4. Vezmite si tovar

  Po doplnení všetkých dokumentov si môžete svoj tovar vziať domov.

Alebo nakupujte kedykoľvek a kdekoľvek vďaka našej online pôžičke

Bezúčelová pôžička online Úverová kalkulačka pre výpočet vašej pôžičky

Vyberám si sumu

Vyberám si mesačnú splátku

263,03 €
12 mesiacov
137,72 €
24 mesiacov
96,08 €
36 mesiacov
76,07 €
48 mesiacov
64,32 €
60 mesiacov
57,70 €
72 mesiacov
52,94 €
84 mesiacov
48,74 €
96 mesiacov
271,80 €
12 mesiacov
142,32 €
24 mesiacov
99,28 €
36 mesiacov
78,61 €
48 mesiacov
66,46 €
60 mesiacov
59,62 €
72 mesiacov
54,70 €
84 mesiacov
50,36 €
96 mesiacov
280,57 €
12 mesiacov
146,91 €
24 mesiacov
102,49 €
36 mesiacov
81,14 €
48 mesiacov
68,61 €
60 mesiacov
61,54 €
72 mesiacov
56,47 €
84 mesiacov
51,99 €
96 mesiacov
289,33 €
12 mesiacov
151,50 €
24 mesiacov
105,69 €
36 mesiacov
83,68 €
48 mesiacov
70,75 €
60 mesiacov
63,47 €
72 mesiacov
58,23 €
84 mesiacov
53,61 €
96 mesiacov
298,10 €
12 mesiacov
156,09 €
24 mesiacov
108,89 €
36 mesiacov
86,22 €
48 mesiacov
72,90 €
60 mesiacov
65,39 €
72 mesiacov
60,00 €
84 mesiacov
55,24 €
96 mesiacov
306,87 €
12 mesiacov
160,68 €
24 mesiacov
112,09 €
36 mesiacov
88,75 €
48 mesiacov
75,04 €
60 mesiacov
67,31 €
72 mesiacov
61,76 €
84 mesiacov
56,86 €
96 mesiacov
315,64 €
12 mesiacov
165,27 €
24 mesiacov
115,30 €
36 mesiacov
91,29 €
48 mesiacov
77,18 €
60 mesiacov
69,24 €
72 mesiacov
63,53 €
84 mesiacov
58,49 €
96 mesiacov
324,41 €
12 mesiacov
169,86 €
24 mesiacov
118,50 €
36 mesiacov
93,82 €
48 mesiacov
79,33 €
60 mesiacov
71,16 €
72 mesiacov
65,29 €
84 mesiacov
60,11 €
96 mesiacov
333,17 €
12 mesiacov
174,45 €
24 mesiacov
121,70 €
36 mesiacov
96,36 €
48 mesiacov
81,47 €
60 mesiacov
73,08 €
72 mesiacov
67,06 €
84 mesiacov
61,74 €
96 mesiacov
341,94 €
12 mesiacov
179,04 €
24 mesiacov
124,90 €
36 mesiacov
98,89 €
48 mesiacov
83,62 €
60 mesiacov
75,01 €
72 mesiacov
68,82 €
84 mesiacov
63,36 €
96 mesiacov
350,71 €
12 mesiacov
183,63 €
24 mesiacov
128,11 €
36 mesiacov
101,43 €
48 mesiacov
85,76 €
60 mesiacov
76,93 €
72 mesiacov
70,59 €
84 mesiacov
64,99 €
96 mesiacov
359,48 €
12 mesiacov
188,22 €
24 mesiacov
131,31 €
36 mesiacov
103,97 €
48 mesiacov
87,90 €
60 mesiacov
78,85 €
72 mesiacov
72,35 €
84 mesiacov
66,61 €
96 mesiacov
368,24 €
12 mesiacov
192,81 €
24 mesiacov
134,51 €
36 mesiacov
106,50 €
48 mesiacov
90,05 €
60 mesiacov
80,78 €
72 mesiacov
74,12 €
84 mesiacov
68,24 €
96 mesiacov
377,01 €
12 mesiacov
197,41 €
24 mesiacov
137,71 €
36 mesiacov
109,04 €
48 mesiacov
92,19 €
60 mesiacov
82,70 €
72 mesiacov
75,88 €
84 mesiacov
69,86 €
96 mesiacov
385,78 €
12 mesiacov
202,00 €
24 mesiacov
140,92 €
36 mesiacov
111,57 €
48 mesiacov
94,33 €
60 mesiacov
84,62 €
72 mesiacov
77,65 €
84 mesiacov
71,49 €
96 mesiacov
394,55 €
12 mesiacov
206,59 €
24 mesiacov
144,12 €
36 mesiacov
114,11 €
48 mesiacov
96,48 €
60 mesiacov
86,55 €
72 mesiacov
79,41 €
84 mesiacov
73,11 €
96 mesiacov
403,32 €
12 mesiacov
211,18 €
24 mesiacov
147,32 €
36 mesiacov
116,65 €
48 mesiacov
98,62 €
60 mesiacov
88,47 €
72 mesiacov
81,18 €
84 mesiacov
74,73 €
96 mesiacov
412,08 €
12 mesiacov
215,77 €
24 mesiacov
150,53 €
36 mesiacov
119,18 €
48 mesiacov
100,77 €
60 mesiacov
90,39 €
72 mesiacov
82,94 €
84 mesiacov
76,36 €
96 mesiacov
420,85 €
12 mesiacov
220,36 €
24 mesiacov
153,73 €
36 mesiacov
121,72 €
48 mesiacov
102,91 €
60 mesiacov
92,32 €
72 mesiacov
84,70 €
84 mesiacov
77,98 €
96 mesiacov
429,62 €
12 mesiacov
224,95 €
24 mesiacov
156,93 €
36 mesiacov
124,25 €
48 mesiacov
105,05 €
60 mesiacov
94,24 €
72 mesiacov
86,47 €
84 mesiacov
79,61 €
96 mesiacov
438,39 €
12 mesiacov
229,54 €
24 mesiacov
160,13 €
36 mesiacov
126,79 €
48 mesiacov
107,20 €
60 mesiacov
96,16 €
72 mesiacov
88,23 €
84 mesiacov
81,23 €
96 mesiacov
447,15 €
12 mesiacov
234,13 €
24 mesiacov
163,34 €
36 mesiacov
129,32 €
48 mesiacov
109,34 €
60 mesiacov
98,09 €
72 mesiacov
90,00 €
84 mesiacov
82,86 €
96 mesiacov
455,92 €
12 mesiacov
238,72 €
24 mesiacov
166,54 €
36 mesiacov
131,86 €
48 mesiacov
111,49 €
60 mesiacov
100,01 €
72 mesiacov
91,76 €
84 mesiacov
84,48 €
96 mesiacov
464,69 €
12 mesiacov
243,31 €
24 mesiacov
169,74 €
36 mesiacov
134,40 €
48 mesiacov
113,63 €
60 mesiacov
101,93 €
72 mesiacov
93,53 €
84 mesiacov
86,11 €
96 mesiacov
473,46 €
12 mesiacov
247,90 €
24 mesiacov
172,94 €
36 mesiacov
136,93 €
48 mesiacov
115,77 €
60 mesiacov
103,86 €
72 mesiacov
95,29 €
84 mesiacov
87,73 €
96 mesiacov
482,22 €
12 mesiacov
252,50 €
24 mesiacov
176,15 €
36 mesiacov
139,47 €
48 mesiacov
117,92 €
60 mesiacov
105,78 €
72 mesiacov
97,06 €
84 mesiacov
89,36 €
96 mesiacov
490,99 €
12 mesiacov
257,09 €
24 mesiacov
179,35 €
36 mesiacov
142,00 €
48 mesiacov
120,06 €
60 mesiacov
107,70 €
72 mesiacov
98,82 €
84 mesiacov
90,98 €
96 mesiacov
499,76 €
12 mesiacov
261,68 €
24 mesiacov
182,55 €
36 mesiacov
144,54 €
48 mesiacov
122,21 €
60 mesiacov
109,63 €
72 mesiacov
100,59 €
84 mesiacov
92,61 €
96 mesiacov
508,53 €
12 mesiacov
266,27 €
24 mesiacov
185,75 €
36 mesiacov
147,07 €
48 mesiacov
124,35 €
60 mesiacov
111,55 €
72 mesiacov
102,35 €
84 mesiacov
94,23 €
96 mesiacov
517,30 €
12 mesiacov
270,86 €
24 mesiacov
188,96 €
36 mesiacov
149,61 €
48 mesiacov
126,49 €
60 mesiacov
113,47 €
72 mesiacov
104,12 €
84 mesiacov
95,86 €
96 mesiacov
526,06 €
12 mesiacov
275,45 €
24 mesiacov
192,16 €
36 mesiacov
152,15 €
48 mesiacov
128,64 €
60 mesiacov
115,40 €
72 mesiacov
105,88 €
84 mesiacov
97,48 €
96 mesiacov
534,83 €
12 mesiacov
280,04 €
24 mesiacov
195,36 €
36 mesiacov
154,68 €
48 mesiacov
130,78 €
60 mesiacov
117,32 €
72 mesiacov
107,65 €
84 mesiacov
99,10 €
96 mesiacov
543,60 €
12 mesiacov
284,63 €
24 mesiacov
198,57 €
36 mesiacov
157,22 €
48 mesiacov
132,93 €
60 mesiacov
119,24 €
72 mesiacov
109,41 €
84 mesiacov
100,73 €
96 mesiacov
552,37 €
12 mesiacov
289,22 €
24 mesiacov
201,77 €
36 mesiacov
159,75 €
48 mesiacov
135,07 €
60 mesiacov
121,17 €
72 mesiacov
111,17 €
84 mesiacov
102,35 €
96 mesiacov
561,13 €
12 mesiacov
293,81 €
24 mesiacov
204,97 €
36 mesiacov
162,29 €
48 mesiacov
137,21 €
60 mesiacov
123,09 €
72 mesiacov
112,94 €
84 mesiacov
103,98 €
96 mesiacov
569,90 €
12 mesiacov
298,40 €
24 mesiacov
208,17 €
36 mesiacov
164,82 €
48 mesiacov
139,36 €
60 mesiacov
125,01 €
72 mesiacov
114,70 €
84 mesiacov
105,60 €
96 mesiacov
578,67 €
12 mesiacov
302,99 €
24 mesiacov
211,38 €
36 mesiacov
167,36 €
48 mesiacov
141,50 €
60 mesiacov
126,94 €
72 mesiacov
116,47 €
84 mesiacov
107,23 €
96 mesiacov
587,44 €
12 mesiacov
307,59 €
24 mesiacov
214,58 €
36 mesiacov
169,90 €
48 mesiacov
143,65 €
60 mesiacov
128,86 €
72 mesiacov
118,23 €
84 mesiacov
108,85 €
96 mesiacov
596,21 €
12 mesiacov
312,18 €
24 mesiacov
217,78 €
36 mesiacov
172,43 €
48 mesiacov
145,79 €
60 mesiacov
130,78 €
72 mesiacov
120,00 €
84 mesiacov
110,48 €
96 mesiacov
604,97 €
12 mesiacov
316,77 €
24 mesiacov
220,98 €
36 mesiacov
174,97 €
48 mesiacov
147,93 €
60 mesiacov
132,71 €
72 mesiacov
121,76 €
84 mesiacov
112,10 €
96 mesiacov
613,74 €
12 mesiacov
321,36 €
24 mesiacov
224,19 €
36 mesiacov
177,50 €
48 mesiacov
150,08 €
60 mesiacov
134,63 €
72 mesiacov
123,53 €
84 mesiacov
113,73 €
96 mesiacov
622,51 €
12 mesiacov
325,95 €
24 mesiacov
227,39 €
36 mesiacov
180,04 €
48 mesiacov
152,22 €
60 mesiacov
136,55 €
72 mesiacov
125,29 €
84 mesiacov
115,35 €
96 mesiacov
631,28 €
12 mesiacov
330,54 €
24 mesiacov
230,59 €
36 mesiacov
182,57 €
48 mesiacov
154,37 €
60 mesiacov
138,48 €
72 mesiacov
127,06 €
84 mesiacov
116,98 €
96 mesiacov
640,04 €
12 mesiacov
335,13 €
24 mesiacov
233,79 €
36 mesiacov
185,11 €
48 mesiacov
156,51 €
60 mesiacov
140,40 €
72 mesiacov
128,82 €
84 mesiacov
118,60 €
96 mesiacov
648,81 €
12 mesiacov
339,72 €
24 mesiacov
237,00 €
36 mesiacov
187,65 €
48 mesiacov
158,65 €
60 mesiacov
142,32 €
72 mesiacov
130,59 €
84 mesiacov
120,23 €
96 mesiacov
657,58 €
12 mesiacov
344,31 €
24 mesiacov
240,20 €
36 mesiacov
190,18 €
48 mesiacov
160,80 €
60 mesiacov
144,24 €
72 mesiacov
132,35 €
84 mesiacov
121,85 €
96 mesiacov
666,35 €
12 mesiacov
348,90 €
24 mesiacov
243,40 €
36 mesiacov
192,72 €
48 mesiacov
162,94 €
60 mesiacov
146,17 €
72 mesiacov
134,12 €
84 mesiacov
123,47 €
96 mesiacov
675,11 €
12 mesiacov
353,49 €
24 mesiacov
246,61 €
36 mesiacov
195,25 €
48 mesiacov
165,09 €
60 mesiacov
148,09 €
72 mesiacov
135,88 €
84 mesiacov
125,10 €
96 mesiacov
683,88 €
12 mesiacov
358,08 €
24 mesiacov
249,81 €
36 mesiacov
197,79 €
48 mesiacov
167,23 €
60 mesiacov
150,01 €
72 mesiacov
137,64 €
84 mesiacov
126,72 €
96 mesiacov
692,65 €
12 mesiacov
362,68 €
24 mesiacov
253,01 €
36 mesiacov
200,33 €
48 mesiacov
169,37 €
60 mesiacov
151,94 €
72 mesiacov
139,41 €
84 mesiacov
128,35 €
96 mesiacov
701,42 €
12 mesiacov
367,27 €
24 mesiacov
256,21 €
36 mesiacov
202,86 €
48 mesiacov
171,52 €
60 mesiacov
153,86 €
72 mesiacov
141,17 €
84 mesiacov
129,97 €
96 mesiacov
710,19 €
12 mesiacov
371,86 €
24 mesiacov
259,42 €
36 mesiacov
205,40 €
48 mesiacov
173,66 €
60 mesiacov
155,78 €
72 mesiacov
142,94 €
84 mesiacov
131,60 €
96 mesiacov
718,95 €
12 mesiacov
376,45 €
24 mesiacov
262,62 €
36 mesiacov
207,93 €
48 mesiacov
175,81 €
60 mesiacov
157,71 €
72 mesiacov
144,70 €
84 mesiacov
133,22 €
96 mesiacov
727,72 €
12 mesiacov
381,04 €
24 mesiacov
265,82 €
36 mesiacov
210,47 €
48 mesiacov
177,95 €
60 mesiacov
159,63 €
72 mesiacov
146,47 €
84 mesiacov
134,85 €
96 mesiacov
736,49 €
12 mesiacov
385,63 €
24 mesiacov
269,02 €
36 mesiacov
213,00 €
48 mesiacov
180,09 €
60 mesiacov
161,55 €
72 mesiacov
148,23 €
84 mesiacov
136,47 €
96 mesiacov
745,26 €
12 mesiacov
390,22 €
24 mesiacov
272,23 €
36 mesiacov
215,54 €
48 mesiacov
182,24 €
60 mesiacov
163,48 €
72 mesiacov
150,00 €
84 mesiacov
138,10 €
96 mesiacov
754,02 €
12 mesiacov
394,81 €
24 mesiacov
275,43 €
36 mesiacov
218,08 €
48 mesiacov
184,38 €
60 mesiacov
165,40 €
72 mesiacov
151,76 €
84 mesiacov
139,72 €
96 mesiacov
762,79 €
12 mesiacov
399,40 €
24 mesiacov
278,63 €
36 mesiacov
220,61 €
48 mesiacov
186,53 €
60 mesiacov
167,32 €
72 mesiacov
153,53 €
84 mesiacov
141,35 €
96 mesiacov
771,56 €
12 mesiacov
403,99 €
24 mesiacov
281,83 €
36 mesiacov
223,15 €
48 mesiacov
188,67 €
60 mesiacov
169,25 €
72 mesiacov
155,29 €
84 mesiacov
142,97 €
96 mesiacov
780,33 €
12 mesiacov
408,58 €
24 mesiacov
285,04 €
36 mesiacov
225,68 €
48 mesiacov
190,81 €
60 mesiacov
171,17 €
72 mesiacov
157,06 €
84 mesiacov
144,60 €
96 mesiacov
789,10 €
12 mesiacov
413,17 €
24 mesiacov
288,24 €
36 mesiacov
228,22 €
48 mesiacov
192,96 €
60 mesiacov
173,09 €
72 mesiacov
158,82 €
84 mesiacov
146,22 €
96 mesiacov
797,86 €
12 mesiacov
417,77 €
24 mesiacov
291,44 €
36 mesiacov
230,75 €
48 mesiacov
195,10 €
60 mesiacov
175,02 €
72 mesiacov
160,59 €
84 mesiacov
147,84 €
96 mesiacov
806,63 €
12 mesiacov
422,36 €
24 mesiacov
294,64 €
36 mesiacov
233,29 €
48 mesiacov
197,25 €
60 mesiacov
176,94 €
72 mesiacov
162,35 €
84 mesiacov
149,47 €
96 mesiacov
815,40 €
12 mesiacov
426,95 €
24 mesiacov
297,85 €
36 mesiacov
235,83 €
48 mesiacov
199,39 €
60 mesiacov
178,86 €
72 mesiacov
164,11 €
84 mesiacov
151,09 €
96 mesiacov
824,17 €
12 mesiacov
431,54 €
24 mesiacov
301,05 €
36 mesiacov
238,36 €
48 mesiacov
201,53 €
60 mesiacov
180,79 €
72 mesiacov
165,88 €
84 mesiacov
152,72 €
96 mesiacov
832,93 €
12 mesiacov
436,13 €
24 mesiacov
304,25 €
36 mesiacov
240,90 €
48 mesiacov
203,68 €
60 mesiacov
182,71 €
72 mesiacov
167,64 €
84 mesiacov
154,34 €
96 mesiacov
841,70 €
12 mesiacov
440,72 €
24 mesiacov
307,46 €
36 mesiacov
243,43 €
48 mesiacov
205,82 €
60 mesiacov
184,63 €
72 mesiacov
169,41 €
84 mesiacov
155,97 €
96 mesiacov
850,47 €
12 mesiacov
445,31 €
24 mesiacov
310,66 €
36 mesiacov
245,97 €
48 mesiacov
207,97 €
60 mesiacov
186,56 €
72 mesiacov
171,17 €
84 mesiacov
157,59 €
96 mesiacov
859,24 €
12 mesiacov
449,90 €
24 mesiacov
313,86 €
36 mesiacov
248,50 €
48 mesiacov
210,11 €
60 mesiacov
188,48 €
72 mesiacov
172,94 €
84 mesiacov
159,22 €
96 mesiacov
868,00 €
12 mesiacov
454,49 €
24 mesiacov
317,06 €
36 mesiacov
251,04 €
48 mesiacov
212,25 €
60 mesiacov
190,40 €
72 mesiacov
174,70 €
84 mesiacov
160,84 €
96 mesiacov
876,77 €
12 mesiacov
459,08 €
24 mesiacov
320,27 €
36 mesiacov
253,58 €
48 mesiacov
214,40 €
60 mesiacov
192,33 €
72 mesiacov
176,47 €
84 mesiacov
162,47 €
96 mesiacov
885,54 €
12 mesiacov
463,67 €
24 mesiacov
323,47 €
36 mesiacov
256,11 €
48 mesiacov
216,54 €
60 mesiacov
194,25 €
72 mesiacov
178,23 €
84 mesiacov
164,09 €
96 mesiacov
894,31 €
12 mesiacov
468,26 €
24 mesiacov
326,67 €
36 mesiacov
258,65 €
48 mesiacov
218,69 €
60 mesiacov
196,17 €
72 mesiacov
180,00 €
84 mesiacov
165,72 €
96 mesiacov
903,08 €
12 mesiacov
472,86 €
24 mesiacov
329,87 €
36 mesiacov
261,18 €
48 mesiacov
220,83 €
60 mesiacov
198,10 €
72 mesiacov
181,76 €
84 mesiacov
167,34 €
96 mesiacov
911,84 €
12 mesiacov
477,45 €
24 mesiacov
333,08 €
36 mesiacov
263,72 €
48 mesiacov
222,97 €
60 mesiacov
200,02 €
72 mesiacov
183,53 €
84 mesiacov
168,97 €
96 mesiacov
920,61 €
12 mesiacov
482,04 €
24 mesiacov
336,28 €
36 mesiacov
266,26 €
48 mesiacov
225,12 €
60 mesiacov
201,94 €
72 mesiacov
185,29 €
84 mesiacov
170,59 €
96 mesiacov
929,38 €
12 mesiacov
486,63 €
24 mesiacov
339,48 €
36 mesiacov
268,79 €
48 mesiacov
227,26 €
60 mesiacov
203,87 €
72 mesiacov
187,06 €
84 mesiacov
172,21 €
96 mesiacov
938,15 €
12 mesiacov
491,22 €
24 mesiacov
342,68 €
36 mesiacov
271,33 €
48 mesiacov
229,41 €
60 mesiacov
205,79 €
72 mesiacov
188,82 €
84 mesiacov
173,84 €
96 mesiacov
946,91 €
12 mesiacov
495,81 €
24 mesiacov
345,89 €
36 mesiacov
273,86 €
48 mesiacov
231,55 €
60 mesiacov
207,71 €
72 mesiacov
190,58 €
84 mesiacov
175,46 €
96 mesiacov
955,68 €
12 mesiacov
500,40 €
24 mesiacov
349,09 €
36 mesiacov
276,40 €
48 mesiacov
233,69 €
60 mesiacov
209,64 €
72 mesiacov
192,35 €
84 mesiacov
177,09 €
96 mesiacov
964,45 €
12 mesiacov
504,99 €
24 mesiacov
352,29 €
36 mesiacov
278,93 €
48 mesiacov
235,84 €
60 mesiacov
211,56 €
72 mesiacov
194,11 €
84 mesiacov
178,71 €
96 mesiacov
973,22 €
12 mesiacov
509,58 €
24 mesiacov
355,50 €
36 mesiacov
281,47 €
48 mesiacov
237,98 €
60 mesiacov
213,48 €
72 mesiacov
195,88 €
84 mesiacov
180,34 €
96 mesiacov
981,98 €
12 mesiacov
514,17 €
24 mesiacov
358,70 €
36 mesiacov
284,01 €
48 mesiacov
240,13 €
60 mesiacov
215,41 €
72 mesiacov
197,64 €
84 mesiacov
181,96 €
96 mesiacov
990,75 €
12 mesiacov
518,76 €
24 mesiacov
361,90 €
36 mesiacov
286,54 €
48 mesiacov
242,27 €
60 mesiacov
217,33 €
72 mesiacov
199,41 €
84 mesiacov
183,59 €
96 mesiacov
999,52 €
12 mesiacov
523,35 €
24 mesiacov
365,10 €
36 mesiacov
289,08 €
48 mesiacov
244,41 €
60 mesiacov
219,25 €
72 mesiacov
201,17 €
84 mesiacov
185,21 €
96 mesiacov
1 008,29 €
12 mesiacov
527,95 €
24 mesiacov
368,31 €
36 mesiacov
291,61 €
48 mesiacov
246,56 €
60 mesiacov
221,18 €
72 mesiacov
202,94 €
84 mesiacov
186,84 €
96 mesiacov
1 017,06 €
12 mesiacov
532,54 €
24 mesiacov
371,51 €
36 mesiacov
294,15 €
48 mesiacov
248,70 €
60 mesiacov
223,10 €
72 mesiacov
204,70 €
84 mesiacov
188,46 €
96 mesiacov
1 025,82 €
12 mesiacov
537,13 €
24 mesiacov
374,71 €
36 mesiacov
296,68 €
48 mesiacov
250,85 €
60 mesiacov
225,02 €
72 mesiacov
206,47 €
84 mesiacov
190,09 €
96 mesiacov
1 034,59 €
12 mesiacov
541,72 €
24 mesiacov
377,91 €
36 mesiacov
299,22 €
48 mesiacov
252,99 €
60 mesiacov
226,95 €
72 mesiacov
208,23 €
84 mesiacov
191,71 €
96 mesiacov
1 043,36 €
12 mesiacov
546,31 €
24 mesiacov
381,12 €
36 mesiacov
301,76 €
48 mesiacov
255,13 €
60 mesiacov
228,87 €
72 mesiacov
210,00 €
84 mesiacov
193,34 €
96 mesiacov
1 052,13 €
12 mesiacov
550,90 €
24 mesiacov
384,32 €
36 mesiacov
304,29 €
48 mesiacov
257,28 €
60 mesiacov
230,79 €
72 mesiacov
211,76 €
84 mesiacov
194,96 €
96 mesiacov
1 060,89 €
12 mesiacov
555,49 €
24 mesiacov
387,52 €
36 mesiacov
306,83 €
48 mesiacov
259,42 €
60 mesiacov
232,72 €
72 mesiacov
213,53 €
84 mesiacov
196,58 €
96 mesiacov
1 069,66 €
12 mesiacov
560,08 €
24 mesiacov
390,72 €
36 mesiacov
309,36 €
48 mesiacov
261,56 €
60 mesiacov
234,64 €
72 mesiacov
215,29 €
84 mesiacov
198,21 €
96 mesiacov
1 078,43 €
12 mesiacov
564,67 €
24 mesiacov
393,93 €
36 mesiacov
311,90 €
48 mesiacov
263,71 €
60 mesiacov
236,56 €
72 mesiacov
217,05 €
84 mesiacov
199,83 €
96 mesiacov
1 087,20 €
12 mesiacov
569,26 €
24 mesiacov
397,13 €
36 mesiacov
314,43 €
48 mesiacov
265,85 €
60 mesiacov
238,48 €
72 mesiacov
218,82 €
84 mesiacov
201,46 €
96 mesiacov
1 095,97 €
12 mesiacov
573,85 €
24 mesiacov
400,33 €
36 mesiacov
316,97 €
48 mesiacov
268,00 €
60 mesiacov
240,41 €
72 mesiacov
220,58 €
84 mesiacov
203,08 €
96 mesiacov
1 104,73 €
12 mesiacov
578,44 €
24 mesiacov
403,54 €
36 mesiacov
319,51 €
48 mesiacov
270,14 €
60 mesiacov
242,33 €
72 mesiacov
222,35 €
84 mesiacov
204,71 €
96 mesiacov
1 113,50 €
12 mesiacov
583,03 €
24 mesiacov
406,74 €
36 mesiacov
322,04 €
48 mesiacov
272,28 €
60 mesiacov
244,25 €
72 mesiacov
224,11 €
84 mesiacov
206,33 €
96 mesiacov
1 122,27 €
12 mesiacov
587,63 €
24 mesiacov
409,94 €
36 mesiacov
324,58 €
48 mesiacov
274,43 €
60 mesiacov
246,18 €
72 mesiacov
225,88 €
84 mesiacov
207,96 €
96 mesiacov
1 131,04 €
12 mesiacov
592,22 €
24 mesiacov
413,14 €
36 mesiacov
327,11 €
48 mesiacov
276,57 €
60 mesiacov
248,10 €
72 mesiacov
227,64 €
84 mesiacov
209,58 €
96 mesiacov
1 139,80 €
12 mesiacov
596,81 €
24 mesiacov
416,35 €
36 mesiacov
329,65 €
48 mesiacov
278,72 €
60 mesiacov
250,02 €
72 mesiacov
229,41 €
84 mesiacov
211,21 €
96 mesiacov
1 148,57 €
12 mesiacov
601,40 €
24 mesiacov
419,55 €
36 mesiacov
332,18 €
48 mesiacov
280,86 €
60 mesiacov
251,95 €
72 mesiacov
231,17 €
84 mesiacov
212,83 €
96 mesiacov
1 157,34 €
12 mesiacov
605,99 €
24 mesiacov
422,75 €
36 mesiacov
334,72 €
48 mesiacov
283,00 €
60 mesiacov
253,87 €
72 mesiacov
232,94 €
84 mesiacov
214,46 €
96 mesiacov
1 166,11 €
12 mesiacov
610,58 €
24 mesiacov
425,95 €
36 mesiacov
337,26 €
48 mesiacov
285,15 €
60 mesiacov
255,79 €
72 mesiacov
234,70 €
84 mesiacov
216,08 €
96 mesiacov
1 174,87 €
12 mesiacov
615,17 €
24 mesiacov
429,16 €
36 mesiacov
339,79 €
48 mesiacov
287,29 €
60 mesiacov
257,72 €
72 mesiacov
236,47 €
84 mesiacov
217,71 €
96 mesiacov
1 183,64 €
12 mesiacov
619,76 €
24 mesiacov
432,36 €
36 mesiacov
342,33 €
48 mesiacov
289,44 €
60 mesiacov
259,64 €
72 mesiacov
238,23 €
84 mesiacov
219,33 €
96 mesiacov
1 192,41 €
12 mesiacov
624,35 €
24 mesiacov
435,56 €
36 mesiacov
344,86 €
48 mesiacov
291,58 €
60 mesiacov
261,56 €
72 mesiacov
240,00 €
84 mesiacov
220,95 €
96 mesiacov
1 201,18 €
12 mesiacov
628,94 €
24 mesiacov
438,76 €
36 mesiacov
347,40 €
48 mesiacov
293,72 €
60 mesiacov
263,49 €
72 mesiacov
241,76 €
84 mesiacov
222,58 €
96 mesiacov
1 209,95 €
12 mesiacov
633,53 €
24 mesiacov
441,97 €
36 mesiacov
349,94 €
48 mesiacov
295,87 €
60 mesiacov
265,41 €
72 mesiacov
243,53 €
84 mesiacov
224,20 €
96 mesiacov
1 218,71 €
12 mesiacov
638,12 €
24 mesiacov
445,17 €
36 mesiacov
352,47 €
48 mesiacov
298,01 €
60 mesiacov
267,33 €
72 mesiacov
245,29 €
84 mesiacov
225,83 €
96 mesiacov
1 227,48 €
12 mesiacov
642,72 €
24 mesiacov
448,37 €
36 mesiacov
355,01 €
48 mesiacov
300,16 €
60 mesiacov
269,26 €
72 mesiacov
247,05 €
84 mesiacov
227,45 €
96 mesiacov
1 236,25 €
12 mesiacov
647,31 €
24 mesiacov
451,58 €
36 mesiacov
357,54 €
48 mesiacov
302,30 €
60 mesiacov
271,18 €
72 mesiacov
248,82 €
84 mesiacov
229,08 €
96 mesiacov
1 245,02 €
12 mesiacov
651,90 €
24 mesiacov
454,78 €
36 mesiacov
360,08 €
48 mesiacov
304,44 €
60 mesiacov
273,10 €
72 mesiacov
250,58 €
84 mesiacov
230,70 €
96 mesiacov
1 253,78 €
12 mesiacov
656,49 €
24 mesiacov
457,98 €
36 mesiacov
362,61 €
48 mesiacov
306,59 €
60 mesiacov
275,03 €
72 mesiacov
252,35 €
84 mesiacov
232,33 €
96 mesiacov
1 262,55 €
12 mesiacov
661,08 €
24 mesiacov
461,18 €
36 mesiacov
365,15 €
48 mesiacov
308,73 €
60 mesiacov
276,95 €
72 mesiacov
254,11 €
84 mesiacov
233,95 €
96 mesiacov
1 271,32 €
12 mesiacov
665,67 €
24 mesiacov
464,39 €
36 mesiacov
367,69 €
48 mesiacov
310,88 €
60 mesiacov
278,87 €
72 mesiacov
255,88 €
84 mesiacov
235,58 €
96 mesiacov
1 280,09 €
12 mesiacov
670,26 €
24 mesiacov
467,59 €
36 mesiacov
370,22 €
48 mesiacov
313,02 €
60 mesiacov
280,80 €
72 mesiacov
257,64 €
84 mesiacov
237,20 €
96 mesiacov
1 288,86 €
12 mesiacov
674,85 €
24 mesiacov
470,79 €
36 mesiacov
372,76 €
48 mesiacov
315,16 €
60 mesiacov
282,72 €
72 mesiacov
259,41 €
84 mesiacov
238,83 €
96 mesiacov
1 297,62 €
12 mesiacov
679,44 €
24 mesiacov
473,99 €
36 mesiacov
375,29 €
48 mesiacov
317,31 €
60 mesiacov
284,64 €
72 mesiacov
261,17 €
84 mesiacov
240,45 €
96 mesiacov
1 306,39 €
12 mesiacov
684,03 €
24 mesiacov
477,20 €
36 mesiacov
377,83 €
48 mesiacov
319,45 €
60 mesiacov
286,57 €
72 mesiacov
262,94 €
84 mesiacov
242,08 €
96 mesiacov
1 315,16 €
12 mesiacov
688,62 €
24 mesiacov
480,40 €
36 mesiacov
380,36 €
48 mesiacov
321,60 €
60 mesiacov
288,49 €
72 mesiacov
264,70 €
84 mesiacov
243,70 €
96 mesiacov
1 323,93 €
12 mesiacov
693,21 €
24 mesiacov
483,60 €
36 mesiacov
382,90 €
48 mesiacov
323,74 €
60 mesiacov
290,41 €
72 mesiacov
266,47 €
84 mesiacov
245,32 €
96 mesiacov
1 332,69 €
12 mesiacov
697,81 €
24 mesiacov
486,80 €
36 mesiacov
385,44 €
48 mesiacov
325,88 €
60 mesiacov
292,34 €
72 mesiacov
268,23 €
84 mesiacov
246,95 €
96 mesiacov
1 341,46 €
12 mesiacov
702,40 €
24 mesiacov
490,01 €
36 mesiacov
387,97 €
48 mesiacov
328,03 €
60 mesiacov
294,26 €
72 mesiacov
270,00 €
84 mesiacov
248,57 €
96 mesiacov
1 350,23 €
12 mesiacov
706,99 €
24 mesiacov
493,21 €
36 mesiacov
390,51 €
48 mesiacov
330,17 €
60 mesiacov
296,18 €
72 mesiacov
271,76 €
84 mesiacov
250,20 €
96 mesiacov
1 359,00 €
12 mesiacov
711,58 €
24 mesiacov
496,41 €
36 mesiacov
393,04 €
48 mesiacov
332,32 €
60 mesiacov
298,11 €
72 mesiacov
273,52 €
84 mesiacov
251,82 €
96 mesiacov
1 367,76 €
12 mesiacov
716,17 €
24 mesiacov
499,62 €
36 mesiacov
395,58 €
48 mesiacov
334,46 €
60 mesiacov
300,03 €
72 mesiacov
275,29 €
84 mesiacov
253,45 €
96 mesiacov
1 376,53 €
12 mesiacov
720,76 €
24 mesiacov
502,82 €
36 mesiacov
398,11 €
48 mesiacov
336,60 €
60 mesiacov
301,95 €
72 mesiacov
277,05 €
84 mesiacov
255,07 €
96 mesiacov
1 385,30 €
12 mesiacov
725,35 €
24 mesiacov
506,02 €
36 mesiacov
400,65 €
48 mesiacov
338,75 €
60 mesiacov
303,88 €
72 mesiacov
278,82 €
84 mesiacov
256,70 €
96 mesiacov
1 394,07 €
12 mesiacov
729,94 €
24 mesiacov
509,22 €
36 mesiacov
403,19 €
48 mesiacov
340,89 €
60 mesiacov
305,80 €
72 mesiacov
280,58 €
84 mesiacov
258,32 €
96 mesiacov
1 402,84 €
12 mesiacov
734,53 €
24 mesiacov
512,43 €
36 mesiacov
405,72 €
48 mesiacov
343,04 €
60 mesiacov
307,72 €
72 mesiacov
282,35 €
84 mesiacov
259,95 €
96 mesiacov
1 411,60 €
12 mesiacov
739,12 €
24 mesiacov
515,63 €
36 mesiacov
408,26 €
48 mesiacov
345,18 €
60 mesiacov
309,65 €
72 mesiacov
284,11 €
84 mesiacov
261,57 €
96 mesiacov
1 420,37 €
12 mesiacov
743,71 €
24 mesiacov
518,83 €
36 mesiacov
410,79 €
48 mesiacov
347,32 €
60 mesiacov
311,57 €
72 mesiacov
285,88 €
84 mesiacov
263,20 €
96 mesiacov
1 429,14 €
12 mesiacov
748,30 €
24 mesiacov
522,03 €
36 mesiacov
413,33 €
48 mesiacov
349,47 €
60 mesiacov
313,49 €
72 mesiacov
287,64 €
84 mesiacov
264,82 €
96 mesiacov
1 437,91 €
12 mesiacov
752,90 €
24 mesiacov
525,24 €
36 mesiacov
415,87 €
48 mesiacov
351,61 €
60 mesiacov
315,42 €
72 mesiacov
289,41 €
84 mesiacov
266,45 €
96 mesiacov
1 446,67 €
12 mesiacov
757,49 €
24 mesiacov
528,44 €
36 mesiacov
418,40 €
48 mesiacov
353,76 €
60 mesiacov
317,34 €
72 mesiacov
291,17 €
84 mesiacov
268,07 €
96 mesiacov
1 455,44 €
12 mesiacov
762,08 €
24 mesiacov
531,64 €
36 mesiacov
420,94 €
48 mesiacov
355,90 €
60 mesiacov
319,26 €
72 mesiacov
292,94 €
84 mesiacov
269,69 €
96 mesiacov
1 464,21 €
12 mesiacov
766,67 €
24 mesiacov
534,84 €
36 mesiacov
423,47 €
48 mesiacov
358,04 €
60 mesiacov
321,19 €
72 mesiacov
294,70 €
84 mesiacov
271,32 €
96 mesiacov
1 472,98 €
12 mesiacov
771,26 €
24 mesiacov
538,05 €
36 mesiacov
426,01 €
48 mesiacov
360,19 €
60 mesiacov
323,11 €
72 mesiacov
296,47 €
84 mesiacov
272,94 €
96 mesiacov
1 481,75 €
12 mesiacov
775,85 €
24 mesiacov
541,25 €
36 mesiacov
428,54 €
48 mesiacov
362,33 €
60 mesiacov
325,03 €
72 mesiacov
298,23 €
84 mesiacov
274,57 €
96 mesiacov
1 490,51 €
12 mesiacov
780,44 €
24 mesiacov
544,45 €
36 mesiacov
431,08 €
48 mesiacov
364,48 €
60 mesiacov
326,96 €
72 mesiacov
299,99 €
84 mesiacov
276,19 €
96 mesiacov
1 499,28 €
12 mesiacov
785,03 €
24 mesiacov
547,66 €
36 mesiacov
433,62 €
48 mesiacov
366,62 €
60 mesiacov
328,88 €
72 mesiacov
301,76 €
84 mesiacov
277,82 €
96 mesiacov
1 508,05 €
12 mesiacov
789,62 €
24 mesiacov
550,86 €
36 mesiacov
436,15 €
48 mesiacov
368,76 €
60 mesiacov
330,80 €
72 mesiacov
303,52 €
84 mesiacov
279,44 €
96 mesiacov
1 516,82 €
12 mesiacov
794,21 €
24 mesiacov
554,06 €
36 mesiacov
438,69 €
48 mesiacov
370,91 €
60 mesiacov
332,72 €
72 mesiacov
305,29 €
84 mesiacov
281,07 €
96 mesiacov
1 525,58 €
12 mesiacov
798,80 €
24 mesiacov
557,26 €
36 mesiacov
441,22 €
48 mesiacov
373,05 €
60 mesiacov
334,65 €
72 mesiacov
307,05 €
84 mesiacov
282,69 €
96 mesiacov
1 534,35 €
12 mesiacov
803,39 €
24 mesiacov
560,47 €
36 mesiacov
443,76 €
48 mesiacov
375,20 €
60 mesiacov
336,57 €
72 mesiacov
308,82 €
84 mesiacov
284,32 €
96 mesiacov
1 543,12 €
12 mesiacov
807,99 €
24 mesiacov
563,67 €
36 mesiacov
446,29 €
48 mesiacov
377,34 €
60 mesiacov
338,49 €
72 mesiacov
310,58 €
84 mesiacov
285,94 €
96 mesiacov
1 551,89 €
12 mesiacov
812,58 €
24 mesiacov
566,87 €
36 mesiacov
448,83 €
48 mesiacov
379,48 €
60 mesiacov
340,42 €
72 mesiacov
312,35 €
84 mesiacov
287,57 €
96 mesiacov
1 560,65 €
12 mesiacov
817,17 €
24 mesiacov
570,07 €
36 mesiacov
451,37 €
48 mesiacov
381,63 €
60 mesiacov
342,34 €
72 mesiacov
314,11 €
84 mesiacov
289,19 €
96 mesiacov
1 569,42 €
12 mesiacov
821,76 €
24 mesiacov
573,28 €
36 mesiacov
453,90 €
48 mesiacov
383,77 €
60 mesiacov
344,26 €
72 mesiacov
315,88 €
84 mesiacov
290,82 €
96 mesiacov
1 578,19 €
12 mesiacov
826,35 €
24 mesiacov
576,48 €
36 mesiacov
456,44 €
48 mesiacov
385,92 €
60 mesiacov
346,19 €
72 mesiacov
317,64 €
84 mesiacov
292,44 €
96 mesiacov
1 586,96 €
12 mesiacov
830,94 €
24 mesiacov
579,68 €
36 mesiacov
458,97 €
48 mesiacov
388,06 €
60 mesiacov
348,11 €
72 mesiacov
319,41 €
84 mesiacov
294,06 €
96 mesiacov
1 595,73 €
12 mesiacov
835,53 €
24 mesiacov
582,88 €
36 mesiacov
461,51 €
48 mesiacov
390,20 €
60 mesiacov
350,03 €
72 mesiacov
321,17 €
84 mesiacov
295,69 €
96 mesiacov
1 604,49 €
12 mesiacov
840,12 €
24 mesiacov
586,09 €
36 mesiacov
464,04 €
48 mesiacov
392,35 €
60 mesiacov
351,96 €
72 mesiacov
322,94 €
84 mesiacov
297,31 €
96 mesiacov
1 613,26 €
12 mesiacov
844,71 €
24 mesiacov
589,29 €
36 mesiacov
466,58 €
48 mesiacov
394,49 €
60 mesiacov
353,88 €
72 mesiacov
324,70 €
84 mesiacov
298,94 €
96 mesiacov
1 622,03 €
12 mesiacov
849,30 €
24 mesiacov
592,49 €
36 mesiacov
469,12 €
48 mesiacov
396,64 €
60 mesiacov
355,80 €
72 mesiacov
326,46 €
84 mesiacov
300,56 €
96 mesiacov
1 630,80 €
12 mesiacov
853,89 €
24 mesiacov
595,70 €
36 mesiacov
471,65 €
48 mesiacov
398,78 €
60 mesiacov
357,73 €
72 mesiacov
328,23 €
84 mesiacov
302,19 €
96 mesiacov
1 639,56 €
12 mesiacov
858,48 €
24 mesiacov
598,90 €
36 mesiacov
474,19 €
48 mesiacov
400,92 €
60 mesiacov
359,65 €
72 mesiacov
329,99 €
84 mesiacov
303,81 €
96 mesiacov
1 648,33 €
12 mesiacov
863,08 €
24 mesiacov
602,10 €
36 mesiacov
476,72 €
48 mesiacov
403,07 €
60 mesiacov
361,57 €
72 mesiacov
331,76 €
84 mesiacov
305,44 €
96 mesiacov
1 657,10 €
12 mesiacov
867,67 €
24 mesiacov
605,30 €
36 mesiacov
479,26 €
48 mesiacov
405,21 €
60 mesiacov
363,50 €
72 mesiacov
333,52 €
84 mesiacov
307,06 €
96 mesiacov
1 665,87 €
12 mesiacov
872,26 €
24 mesiacov
608,51 €
36 mesiacov
481,79 €
48 mesiacov
407,36 €
60 mesiacov
365,42 €
72 mesiacov
335,29 €
84 mesiacov
308,69 €
96 mesiacov
1 674,64 €
12 mesiacov
876,85 €
24 mesiacov
611,71 €
36 mesiacov
484,33 €
48 mesiacov
409,50 €
60 mesiacov
367,34 €
72 mesiacov
337,05 €
84 mesiacov
310,31 €
96 mesiacov
1 683,40 €
12 mesiacov
881,44 €
24 mesiacov
614,91 €
36 mesiacov
486,87 €
48 mesiacov
411,64 €
60 mesiacov
369,27 €
72 mesiacov
338,82 €
84 mesiacov
311,94 €
96 mesiacov
1 692,17 €
12 mesiacov
886,03 €
24 mesiacov
618,11 €
36 mesiacov
489,40 €
48 mesiacov
413,79 €
60 mesiacov
371,19 €
72 mesiacov
340,58 €
84 mesiacov
313,56 €
96 mesiacov
1 700,94 €
12 mesiacov
890,62 €
24 mesiacov
621,32 €
36 mesiacov
491,94 €
48 mesiacov
415,93 €
60 mesiacov
373,11 €
72 mesiacov
342,35 €
84 mesiacov
315,19 €
96 mesiacov
1 709,71 €
12 mesiacov
895,21 €
24 mesiacov
624,52 €
36 mesiacov
494,47 €
48 mesiacov
418,08 €
60 mesiacov
375,04 €
72 mesiacov
344,11 €
84 mesiacov
316,81 €
96 mesiacov
1 718,47 €
12 mesiacov
899,80 €
24 mesiacov
627,72 €
36 mesiacov
497,01 €
48 mesiacov
420,22 €
60 mesiacov
376,96 €
72 mesiacov
345,88 €
84 mesiacov
318,44 €
96 mesiacov
1 727,24 €
12 mesiacov
904,39 €
24 mesiacov
630,92 €
36 mesiacov
499,55 €
48 mesiacov
422,36 €
60 mesiacov
378,88 €
72 mesiacov
347,64 €
84 mesiacov
320,06 €
96 mesiacov
1 736,01 €
12 mesiacov
908,98 €
24 mesiacov
634,13 €
36 mesiacov
502,08 €
48 mesiacov
424,51 €
60 mesiacov
380,81 €
72 mesiacov
349,41 €
84 mesiacov
321,68 €
96 mesiacov
1 744,78 €
12 mesiacov
913,57 €
24 mesiacov
637,33 €
36 mesiacov
504,62 €
48 mesiacov
426,65 €
60 mesiacov
382,73 €
72 mesiacov
351,17 €
84 mesiacov
323,31 €
96 mesiacov
1 753,54 €
12 mesiacov
918,17 €
24 mesiacov
640,53 €
36 mesiacov
507,15 €
48 mesiacov
428,79 €
60 mesiacov
384,65 €
72 mesiacov
352,93 €
84 mesiacov
324,93 €
96 mesiacov

Vyberám si mesačnú splátku