Kontaktný formulár

* : povinné informácie

Bankové údaje

Tatra banka

Číslo účtu v tvare IBAN

SK43 1100 0000 0020 0700 8979

Vúb banka

Číslo účtu v tvare IBAN

SK04 0200 0000 0020 7914 7054

Ako Variabilný symbol používajte číslo Vašej úverovej zmluvy

(ak neviete nájsť číslo úverovej zmluvy kontaktujte nás, alebo vyplňte náš Kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať)

Kontaktné údaje

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

Kontakt pre médiá

Reklamačný kontakt

Informácie ohľadne GDPR

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 3657/B.