Pracovné prostredie a to ako sa v ňom cítime je pre nás dôležité. Sme spoločnosť, ktorej záleží na svojich zamestnancoch a preto vytvárame priateľské a aktívne pracovné prostredie v ktorom chceme spoločne fungovať a rásť.
Život v COFIDISe však nie je iba o práci. Spoločne sa podieľame aj na zaujímavých projektoch, ktoré majú ekologický, charitatívny alebo inak prospešný podtón. Zapojiť sa môže každý.

#LIKE

Sme súčasťou iniciatívy Skupiny COFIDIS LIKE (Like, Inclusion, Keep, Engaged), ktorá podporuje inklúziu. My sme si pre našu spoluprácu v oblasti inklúzie vybrali Teach for Slovakia.
Teach for Slovakia sa venuje inklúzii vo vzdelávaní a podporuje myšlienku, aby každé dieťa malo rovnaký prístup ku vzdelávaniu.

#LIKEMYPLANET

Projekt Skupiny COFIDIS #LIKEM sa rozšíril o #LIKEMYPLANET. Tento projekt sa venuje environmentálnym aktivitám a podpore tých činností, ktoré sa snažia ozdraviť našu planétu.

#LIKEMYPLANET u nás

Jarné a Jesenné kilometre „Hýbme sa, buďme fit", používajme menej dopravné prostriedky, ktoré znečisťujú vzduch a podporme našu planétu.
Deň dobrovoľníctva pre Naše mesto - Zapájame sa do revitalizácie a zveľaďovania parkov, komunitných záhrad a verejných priestranstiev.
REuse, REcycle, Zber odpadu a čistenie plôch - Pravidelne zbierame, triedime a odovzdávame ďalej pre ďalšie použitie nepotrebné oblečenie a užitočné predmety ktoré môže ešte niekomu pomôcť a nájsť nový život. Zbierame tiež odpadky a čistíme naše okolie.

Sponzoring

Už od roku 1997 sme hlavným partnerom cyklistického tímu COFIDIS a v roku 1 999 sme založili para cyklistický tím. Láska k športu, a špeciálne k cyklistike, nás počas 25 ročnej histórie utvrdila v našich hodnotách solidarity, lojality a dlhodobého partnerstva. Sme nesmierne hrdí, že naše hodnoty podporí od roku 2022 aj ženský cyklistický tím.
V tejto línii pokračujeme aj na Slovensku. Od roku 2018, sme partnerom Medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA, Slovenského zväzu cyklistiky či partnerom Kálnica Bike Fest.
Naša vášeň v pomáhaní nekončí iba pri profesionáloch. Podporujeme aj mladé talenty, sme jedným z hlavných partnerov Bratislava Cycling Academy, Prestigio Realiz Team či neziskovej organizácie Korčuliarik, ktorá sa venuje zdravotne znevýhodneným deťom.
Spoločnosť COFIDIS nie je iba sponzorom cyklistov, sme hlboko zainteresovaní do environmentálnej aj inkluzívnej problematiky, od minulého roku vytvárame propagačné materiály iba z recyklovaných materiálov. Záleží nám nielen na prosperite našich klientov, ale aj na prosperujúcej a zdravej planéte a ľuďoch, ktorí na nej žijú.