Všetky dôležité informácie o našich produktoch a službách, informácie o opatreniach Národnej banky Slovenska, zmeny v organizácii COFIDIS a iné právne informácie získate v priložených dokumentoch alebo nás kontaktujte

Bezúčelový spotrebiteľský úver, Revolvingový úver, Nákup na splátky

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • Vek od 18 rokov
 • Občan SR alebo občan štátu Európskej únie s povolením na pobyt
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu

Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO:  kompletné výpisy za posledné 3 mesiace z Vášho podnikateľského bankového účtu alebo Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie s potvrdením o podaní

Základné parametre úveru

 • Od 100 € do 5 000 € (nákup na splátky)
 • Od 500 € do 2 900 € (revolvingový úver CofiDirect)
 • Od 3 000 € do 20 000 € ("klasický" spotrebiteľský úver CofiKlasik)

Revolvingový úver – CofiDirect - Reprezentatívny príklad

Výška úverového rámca : 1 000 €, Ročná percentuálna miera nákladov : 18,25% p.a.
Predpoklady pre výpočet RPMN : výška 1. čerpania 1000 €, s výškou mesačnej splátky : 91,15 €, pri fixnej úrokovej sadzbe : 16,90% p.a., dobou splatnosti 12 rovnakých mesačných splátok, spotrebiteľský úver je na dobu neurčitú, bez poplatku za poskytnutie úveru. Celková čiastka k zaplateniu : 1 093,80 €.

Bezúčelový spotrebiteľský úver – CofiKlasik - Reprezentatívny príklad

Výška úveru 5000 € s fixnou úrokovou sadzbou 9,99% p.a. dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok, každá vo výške 75,84 €, bez poplatkov, ročná percentuálna miera nákladov 10,46%. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 7 280,64 €.

Úver na auto

 • Účelový úver so zabezpečením
 • Akontácia od 0%
 • Výška úveru od 1 000 € do 50 000 €
 • Doba splácania od 12 do 96 mesiacov
 • Pre fyzické aj právnické osoby
 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony
Mám záujem

Poistenie schopnosti splácať úver

Nákup na splátky / Revolvingový spotrebiteľský úver

Informačný dokument o poistnom produkte [PDF -177 ko] Všeobecné poistné podmienky č. 16.36.47 – 02/2020 [PDF -178 ko]

Úver na nákup motorového vozidla – pre poistenie uzatvorené do 11.05.2020

Informačný dokument o poistnom produkte [PDF -156 ko] Všeobecné poistné podmienky č. 16.52.07 – 11/2018 [PDF -256 ko]

Úver na nákup motorového vozidla/Bezúčelový úver – pre poistenie uzatvorené od 11.05.2020 (vrátane)

Informačný dokument o poistnom produkte [PDF -178 ko] Všeobecné poistné podmienky č. 16.36.51 – 05/2020 [PDF -256 ko]

Splácanie

Zašleme Vám list s presnými informáciami potrebnými pre riadne splácanie Vášho úveru. Termín splatnosti je vždy 15. deň v mesiaci. Spôsoby splácania: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, inkasom. Údaje pre platbu uvedené v liste nájdete aj tu.

Obchodná spolupráca

Staňte sa obchodným partnerom COFIDIS a získajte výhodné financovanie tovaru a služieb pre Vašich zákazníkov.
Zistiť viac

Informácie o cezhraničnom zlúčení

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 Obchodného zákonníka [PDF -128 ko] Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 3 Obchodného zákonníka [PDF -127 ko] Informácia o organizačnej zmene spoločnosti COFIDIS, a.s. [PDF -169 ko]

Účtovné závierky COFIDIS, a.s.

Správa nezávislého auditora a účtovná závierka Cofidis a.s. za rok 2014 [PDF -1017 ko] Správa nezávislého auditora a účtovná závierka Cofidis a.s. za rok 2015 [PDF -1213 ko] Správa nezávislého auditora a účtovná závierka Cofidis a.s. za rok 2016 [PDF -177 ko]

Účtovné závierky COFIDIS, SA

Auditorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky za rok 2015 [PDF -1002 ko] Auditorská správa o previerke ročnej účtovnej závierky za rok 2016 [PDF -977 ko]

Právne informácie

Uverejnenie Informácií podľa opatrenia Národnej Banky Slovenska [PDF -626 ko] Informácia o možnosti mimosúdneho riešenia sporov [PDF -40 ko] Koncepcia ochrany pred zneužitím banky - [798 ko] [PDF -798 ko]

Dôležité informácie

Informácia o organizačnej zmene Cofidis a.s. pre obchodného partnera [PDF -286 ko] Reklamačný poriadok [PDF -214 ko] Sadzobník poplatkov k revolvingovým spotrebiteľským úverom platný do 31.10.2018 [PDF -516 ko] Sadzobník poplatkov k úverom podnikateľ platný do 31.10.2018 [PDF -549 ko] Sadzobník poplatkov k spotrebiteľským úverom spotrebiteľ platný do 31.10.2018 [PDF -544 ko] Sadzobník poplatkov platný od 1.11.2018 [PDF -980 ko] Sadzobník poplatkov platný od 1.5.2023 [PDF -225 ko] Sadzobník poplatkov - prehľad zmien platných od 1.5.2023 [PDF -249 ko]

Výročné správy

Výročná správa COFIDIS S.A. 2020 [PDF -617 ko] Auditorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2020 [PDF -2552 ko] Auditorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2020 [PDF -918 ko] Výročná správa COFIDIS S.A. 2019 [PDF -526 ko] Audítorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2019 [PDF -881 ko] Audítorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2019 [PDF -889 ko] Auditorská správa_ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2018 - [1037 ko] [PDF -1037 ko] Auditorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2018 [PDF -1221 ko] Výročná správa COFIDIS 2017 [PDF -4106 ko] Auditorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2017 [PDF -840 ko] Audítorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2017 [PDF -815 ko] Účtovná závierka COFIDIS S.A. pobočka zahraničnej banky 2016 [PDF -823 ko] Správa auditora COFIDIS S.A pobočka zahraničnej banky 2016 [PDF -228 ko] Výročná správa COFIDIS S.A. 2021 [PDF -615 ko] Audítorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2021 [PDF -1356 ko] Audítorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2021 [PDF -901 ko] Audítorská správa - konsolidovaná ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2022 [PDF -1100 ko] Audítorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2022 [PDF -1198 ko] Výročná správa COFIDIS S.A. 2022 [PDF -573 ko]

Formuláre a žiadosti

Žiadosť o výške zostatku [PDF -394 ko] Žiadosť o vrátenie preplatku [PDF -394 ko] Žiadosť o vrátenie platby počas odkladu [PDF -395 ko] Žiadosť o u končenie úveru [PDF -394 ko] Žiadosť o predčasné splatenie úveru [PDF -396 ko] Žiadosť o odklad splátok - Úvery pre SZČO, živnostníkov (fyzická osoba podnikateľ) [PDF -614 ko] Žiadosť o odklad splátok - Úvery pre právnické osoby, s.r.o.(malý zamestnávateľ) [PDF -614 ko] Žiadosť o odklad splátok - Úvery pre nepodnikateľov (spotrebiteľ) [PDF -612 ko]