Náš druh podnikania predpokladá, že pracujeme s osobnými informáciami a citlivými údajmi o našich klientoch. Preto je dôležité, aby ste si prečítali všetky priložené dokumenty a boli informovaní, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a na aké účely (obchodné či marketingové) sú vaše osobné údaje využívané.

Dokumenty