Poistite si úver

Poistite si u nás splácanie úveru a vyhnete sa obavám, že nebudete vedieť úver splácať. O splácanie úveru sa v prípade nepredvídaných životných situácií ako je dlhšia choroba, strata zamestnania, trvalá invalidita, či úmrtie postará poisťovňa.

Balíky pre autové úvery a bezúčelové úvery

Light

poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti

Basic

poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, úplnej trvalej invalidity a dočasnej pracovnej neschopnosti

Standard

poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, úplnej trvalej invalidity, dočasnej pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Senior

pre klientov, ktorí majú viac ako 60 rokov, poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, ktorá nastane do veku 75 rokov bez ohľadu na príčinu a náhodná smrť poisteného, ktorá nastane do veku 85 rokov

Balíky pre revolvingové úvery a nákup na splátky

Istota

poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, úplnej trvalej invalidity, dočasnej pracovnej neschopnosti a straty zamestnania

Standard

poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, úplnej trvalej invalidity a dočasnej pracovnej neschopnosti

Senior

pre klientov, ktorí majú viac ako 60 rokov, poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, ktorá nastane do veku 75 rokov bez ohľadu na príčinu a náhodná smrť poisteného, ktorá nastane do veku 85 rokov

Vyplňte formulár, budeme Vás informovať

* : povinné informácie