Sme francúzska finančná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Našim klientom poskytujeme financnovanie nákupu motorových vozidiel, predaj na splátky, revolvingové spotrebiteľské úvery a najnovšie aj bezúčelové spotrebiteľské úvery.

viac ako

30 miliónov

spokojných klientov

nájdete nás

v 9 európskych

krajinách

pôsobíme

už 40 rokov

na európskom trhu

Naša vízia

Vo svete obrovských zmien sme na strane spotrebiteľov.
Pre vás inovujeme a sprevádzame vás v každodennom živote.

 
 • Expérience first  - Skúsenosť pre nás znamená zlepšovanie a zjednodušovanie ľudského života. Každý deň zdolávame výzvy, aby naši zamestnanci, klienti a obchodní partneri zažili tú najkrajšiu skúsenosť – možnosť splniť si svoje sny. Bez ohľadu na vaše potreby a sny, sa môžete spoľahnúť, že vám ponúkneme finančné riešenie, ktoré vám bude vyhovovať. V každej chvíli vášho života sme na vašej strane a pripravení pomôcť vám uskutočniť vaše profesíjne či osobné plány.
 • Prečo sme tu - V súčasnej dobe je personalizácia základom každého dobrého obchodného vzťahu. Veríme, že si zaslúžite tú najlepšiu skúsenosť s vašim finančným sprostredkovateľom. Skúsenosť, ktorá vo vás vyvoláva pocit dôvery a istoty. Skúsenosť, ktorá vytvára privilegovaný vzťah umožňujúci klientom prístup k finančným riešeniam, ktoré im pomáhajú plniť si sny. Skúsenosť, vďaka ktorej uveríte, že vaše priania môžu byť okamžite vyslyšané. Rovnaká skúsenosť pre všetky generácie. Skúsenosť, kde je plná moc nad svojim životom a rozhodnutiami, ktoré v ňom urobíte, vo vašej plnej moci. Pre nás to znamená, že finančné služby musia riešiť zahrnutie všetkých ľudí do spoločnosti. Našimi hlavnými hodnotami sú otvorenosť voči klientom i  partnerom, zodpovednosť za vaše financie, sny a plány a ľudský prístup k vašej životnej situácii.
 • Patríme medzi lídrov európskeho trhu - Ako finančná spoločnosť pôsobíme na 9 európskych trhoch. Našim cieľom je byť referenčnou spoločnosťou z pohľadu zamestnancov, klientov i partnerov – na všetkých európskych trhoch. Denne pracujeme na neustálom posúvaní našich hraníc – aj hraníc nášho pôsobenia.
 • Ľudskosť vždy na prvom mieste - Hlavným triumfom COFIDISu je ľudský prístup. Sme angažovaným partnerom, ktorý sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek situácii, ktorá sa vo vašom živote či podnikaní stane. Veríme, že vďaka ľudskosti a ohľaduplnosti dokážeme vytvoriť živé spoločenstvo z klientov i partnerov. Spoločenstvo, ktoré vďaka skvelej skúsenosti porastie a splneným snom dokáže rásť a rozvíjať sa.

Naše know-how

Zjednoťme sily a všetky sny dosiahneme rýchlejšie

 • Formovanie spoločnosti je pre nás základným kľúčom k úspechu. Robíme všetko preto, aby sme si udržali našu dobrú povesť a pomáhali i naďalej našim klientom, zamestnancom, či obchodným partnerom. Veríme, že všetky sny sa dajú splniť, ak máte po boku dobrého partnera. 
 • Inovácie sú alfou a omegou v našom sektore. Spracovávanie dát vo finančníctve je veľmi úzko viazané na neustálu zmenu a  technologický pokrok. A COFIDIS chce byť pri tom.
 • Rozvoj potenciálu sa v súčasnosti skloňuje pri každej prosperujúcej spoločnosti. Rozvíjame klientsku skúsenosť a vzdelávame zamestnancov, aby sme snom a cieľom každého z vás dali priestor na rast. Personalizácia produktov, jednoduchosť a rýchlosť poskytovania finančných služieb a skvelá skúsenosť s digitálnym rozhraním či finančným poradcom sú piliere, na ktorých staviame naše podnikanie.
 • Spolupráca a tímovosť sú v COFIDISe neoddeliteľnou súčasťou našej práce. Hľadáme silné stránky našich zamestnancov, aby sme ich dokázali rozvíjať. Rovnako dôležitý, ako rast spoločnosti, je aj osobnostný rast každého z našich zamestnancov. Neustále sa snažíme vytvárať a byť great place to work.
 • Transformácia myslenia je dôkazom vývoja. Doba, v ktorej žijeme, je rýchla, preto musia byť naše technológie ešte rýchlejšie. Transformovať potrebujeme nielen informačné systémy, ale aj myslenie zamestnancov, klientov a obchodných partnerov, aby sa za svoje sny a ciele dokázali postaviť s istotou, rozvahou a COFIDISom.

Naše hodnoty

 • Úcta – Človek je pre nás v centre všetkého. Našej činnosti, vzťahov, ktoré si vytvárame s klientmi, zamestnancami, či obchodnými partnermi. Vážime si každého, kto sa na nás obráti s dôverou.
 • Odvaha – Veríme, že spolupráca a skutočný tímový duch dokážu podnietiť spoločnosť k odvážnym krokom a zvládaniu všetkých výziev.
 • Zodpovednosť – Naša práca je vždy etická a diskrétna. Zodpovedne a ľudsky pristupujeme k našim zamestnancom, klientom, aj obchodným partnerom.
 • Nadšenie – Je našim cieľom vytvárať také pracovné prostredie, v ktorom ľudia radi pracujú. Oceňujeme zvedavosť a angažovanosť zamestnancov a vždy ju radi podporíme.