Zlúčenie spoločností COFIDIS na Slovensku

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že Skupina COFIDIS – špecialista na spotrebiteľské financovanie, od 1. januára 2018 ponúka všetky svoje služby na Slovensku prostredníctvom COFIDIS SA, pobočky zahraničnej banky.

Služby COFIDIS, a.s. špecialistu zameraného na financovanie účelových spotrebiteľských úverov, sa spojili pod existujúcu pobočku zahraničnej banky, COFIDIS SA, špecialistu na financovanie motorových vozidiel.

Zlúčenie spoločností COFIDIS, a.s. je súčasťou reorganizácie skupiny COFIDIS SA, ktorej účelom je zjednodušiť korporátnu a administratívnu štruktúru, v rámci ktorej sa na území Slovenskej republiky vykonávajú aktivity v oblasti spotrebiteľského financovania. Zlúčením vedie k synergiám a zvýšeniu globálnej efektívnosti spoločnosti COFIDIS SA.

Zlúčením spoločností vznikla tak na Slovensku silná pobočka na základe francúzskej bankovej licencie spoločnosti COFIDIS SA, ktorá bude sídliť v Bratislave a ponúkať komplexné služby klientom COFIDIS.

Pre doterajších aj nových klientov spoločnosti COFIDIS, a.s. to znamená, že budú všetky služby dostávať ešte kvalitnejšie prostredníctvom COFIDIS SA pobočky zahraničnej banky.

Váš Cofidis

Máte otázky?

Napíšte nám

Sme Vám k dispozícii počas pracovných dní od 08:00 do 18:00