• Všeobecné poistné podmienky č. 16.52.07 – 11/2018