• Účtovná závierka COFIDIS S.A. pobočka zahraničnej banky 2016