• Správa auditora COFIDIS S.A pobočka zahraničnej banky 2016