Spotrebiteľský úver

Vyberte si úver na čokoľvek, bezpečne, výhodne a online!

Výhodný úrok pre každého

Vybavenie a vedenie úveru máte za 0 €

Pôžička na čokoľvek

Potrebujete si požičať? U nás získate pôžičku na čokoľvek rýchlo a jednoducho

Pôžička úplne online

Rýchla pôžička bez návštevy pobočky

Pôžička bez ručiteľa

Pôžičku vybavíte sami a bez nutnosti založiť si nový bankový účet

Bezúčelová pôžička online

Úverová kalkulačka pre výpočet vašej pôžičky

500 € 20 000 €
6 96
mesiacov

Produkt:
Celková suma, ktorú zaplatíte: 0 €
Reprezentatívny príklad
Výška úveru 6000 € s fixnou úrokovou sadzbou 11,99 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 36 mesačných anuitných splátok, každá vo výške 199,25 €, bez spracovateľského poplatku, s ročnou percentuálnou mierou nákladov 13,07 %. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 7 173,00 €.
Výška úverového rámca: 2500 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 20,62 % p. a. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania: 2500 €, s výškou mesačnej splátky: 230,27 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 18,90 % p. a., dobou splatnosti 12 rovnakých mesačných splátok, spotrebiteľský úver je na dobu neurčitú, bez poplatku za poskytnutie úveru. Celková čiastka k zaplateniu: 2 763,27 €.

 • Od 100 € do 4900 € (revolvingový úver CofiDirect)
 • Od 5000 € do 30 000 € (bezúčelový spotrebiteľský úver CofiKlasic)

 • Občiansky preukaz
 • E-mail a telefónne číslo
 • Priemernú výšku príjmu za posledné tri mesiace
 • Výpis z účtu za posledný ukončený mesiac kam budú zasielané finančné prostriedky.


Potrebné doklady si viete jednoducho odfotiť a načítať priamo z mobilu, či počítača do Vašej žiadosti o pôžičku.

 • Úver možno kedykoľvek predčasne splatiť na základe žiadosti.
 • Ak je suma zostatkovej istiny do 10 000 €, predčasné splatenie je bez poplatku.
 • Pri sume zostatkovej istiny nad 10 000 € podľa zákona o spotrebiteľských úveroch nesmú náklady na predčasné splatenie presiahnuť 1% z predčasne splácanej sumy úveru.

 • Online – nastavte si výšku a splatnosť úveru podľa vašich predstáv
  - kliknite na Chcem pôžičku, vyplňte online žiadosť a zašlite požadované podklady k posúdeniu žiadosti
  - žiadosť je posúdená do 24 hodín od odoslania všetkých požadovaných dokladov
  - po schválení žiadosti o pôžičku Vám zašleme kompletnú zmluvnú dokumentáciu na podpis
 • Telefonicky – požiadajte o pôžičku telefonicky, naši pracovníci Vám vypracujú úver podľa Vašich potrieb

 • Po doručení klientom podpísanej kompletnej zmluvnej dokumentácie na adresu nášho sídla je financovanie zaslané do 24 hodín na účet klienta.

 • Je to úver, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane.
 • Klientovi je poskytnutý úverový rámec
  - Ak klient vyčerpá časť alebo celý úverový rámec a následne vyčerpanú sumu splatí jednorazovo, hneď po pripísaní tejto úhrady má opäť k dispozícii celý úverový rámec. Ak vyčerpanú sumu spláca postupne, bude mať stále k dispozícii tú časť úverového rámca, ktorá nie je vyčerpaná a ktorá sa zároveň s každou splátkou zvyšuje. Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 EUR a vyčerpanej sume 1 000 EUR má klient ešte stále k dispozícii 1 000 EUR predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 EUR, bude mať k dispozícii 1 500 EUR.

 • Prvá splátka je splatná najneskôr 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol úver poskytnutý na účet klienta.
 • Odporúčame postupovať podľa informácií, ktoré zasielame v úvodnom liste spolu so zmluvnou dokumentáciou, kde budú uvedené údaje pre platbu.

 • V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Klientsky servis prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky: 02/32 22 20 00 alebo e-mailom: kontakt@cofidis.sk.

Fyzická osoba – občan Slovenskej republiky (platí aj pre spoludlžníka)

 • Vek od 18 do 70 rokov (v čase splatenia splatenia úveru maximálne 75 rokov)
 • trvalý pracovný pomer na Slovensku v dĺžke trvania minimálne 3 mesiace
 • alebo invalidný, starobný, výsluhový dôchodok. Vdovsky dôchodok (iba ako vedľajší prijem)

Občan inej krajiny EÚ

 • trvalý pobyt na Slovensku
 • vek od 18 do 70 rokov (v čase splatenia úveru maximálne 75 rokov)
 • zamestnaný na Slovensku minimálne 1 rok u jedného zamestnávateľa

Fyzická osoba - Podnikateľ

 • Minimálna doba podnikania 2 roky
 • Sídlo na území SR

Úvery na čokoľvek a pre všetkých

Bezúčelový úver

Majte financie na čokoľvek hneď a bez starostí.

Úver pre živnostníkov a malé firmy

Podnikáte a potrebujete pomoc? Sme tu pre vás.

Úver na auto

Hľadáte financovanie na vaše vysnívané auto? Už ste našli.

Revolvingový úver

Splácajte úver postupne a čerpajte opakovane.