• Sadzobník poplatkov k spotrebiteľským úverom spotrebiteľ platný do 31.10.2018