• Sadzobník poplatkov k revolvingovým spotrebiteľským úverom platný do 31.10.2018