Revolvingový úver

Splácajte úver postupne
a čerpajte opakovane

Najlepší úrok na trhu

medzi revolvingovými úvermi (16,90% p.a.)

Nemusíte nikam chodiť

Žiadosť si vyplníte sami online alebo vám pomôžeme

Flexibilné splácanie

Stačí ak budete posielať minimálnu určenú splátku. V prípade voľných financií môžete zaslať vyššiu splátku a to bez poplatku

Opakované čerpanie

Vybavenie, vedenie či splatenie úveru máte za 0 € a splatené peniaze môžete čerpať opakovane bez toho, aby ste žiadali o novú pôžičku
Revolvingový úver je úver, ktorý umožňuje klientovi čerpať poskytnuté zdroje opakovane. Klientovi je poskytnutý úverový rámec. Ak klient vyčerpá časť alebo celý úverový rámec a následne vyčerpanú sumu splatí jednorazovo, hneď po pripísaní tejto úhrady má opäť k dispozícii celý úverový rámec. Ak vyčerpanú sumu spláca postupne, bude mať stále k dispozícii tú časť úverového rámca, ktorá nie je vyčerpaná a ktorá sa zároveň s každou splátkou zvyšuje. Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 EUR a vyčerpanej sume 1 000 EUR má klient ešte stále k dispozícii 1 000 EUR predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 EUR, bude mať k dispozícii 1 500 EUR.

Bezúčelová pôžička online

Úverová kalkulačka pre výpočet vašej pôžičky

500 € 20 000 €
6 96
mesiacov

Produkt:
Celková suma, ktorú zaplatíte: 0 €
Reprezentatívny príklad
Výška úveru 6000 € s fixnou úrokovou sadzbou 10,39 % p. a., dobou splatnosti úveru s počtom 48 mesačných anuitných splátok, každá vo výške 156,37 €, s jednorazovým spracovateľským poplatkom vo výške 120,00 €, ročná percentuálna miera nákladov 12,36 %. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 7 505,76 €.
Výška úverového rámca: 2500 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 20,62 % p. a. Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania: 2500 €, s výškou mesačnej splátky: 230,27 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 18,90 % p. a., dobou splatnosti 12 rovnakých mesačných splátok, spotrebiteľský úver je na dobu neurčitú, bez poplatku za poskytnutie úveru. Celková čiastka k zaplateniu: 2 763,27 €.