Pomoc a podpora

Zistite, ako to u nás funguje

Všetky dôležité informácie o našich produktoch a službách, informácie o opatreniach Národnej banky Slovenska, zmeny v organizácii COFIDIS a iné právne informácie získate v priložených dokumentoch alebo nás kontaktujte.

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • Vek od 18 rokov
 • Občan SR alebo občan štátu Európskej únie s povolením na pobyt
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu

Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO: kompletné výpisy za posledné 3 mesiace z Vášho podnikateľského bankového účtu alebo Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie s potvrdením o podaní

Základné parametre úveru

 • Od 100 € do 5 000 € (nákup na splátky)
 • Od 500 € do 4 900 € (revolvingový úver CofiDirect)
 • Od 5 000 € do 30 000 € ("klasický" spotrebiteľský úver CofiKlasik)

Revolvingový úver – CofiDirect - Reprezentatívny príklad

Výška úverového rámca: 1 000 €, Ročná percentuálna miera nákladov: 18,25 % p.a.
Predpoklady pre výpočet RPMN: výška 1. čerpania 1000 €, s výškou mesačnej splátky: 91,15 €, pri fixnej úrokovej sadzbe: 16,90 % p.a., dobou splatnosti 12 rovnakých mesačných splátok, spotrebiteľský úver je na dobu neurčitú, bez poplatku za poskytnutie úveru. Celková čiastka k zaplateniu: 1 093,80 €.

Bezúčelový spotrebiteľský úver – CofiKlasik - Reprezentatívny príklad

Výška úveru 5000 € s fixnou úrokovou sadzbou 9,99% p.a. dobou splatnosti úveru s počtom 96 mesačných anuitných splátok, každá vo výške 75,84 €, bez poplatkov, ročná percentuálna miera nákladov 10,46%. Celková čiastka, ktorú klient uhradí je 7 280,64 €.

 • Účelový úver so zabezpečením
 • Akontácia od 0%
 • Výška úveru od 1 000 € do 50 000 €
 • Doba splácania od 12 do 96 mesiacov
 • Pre fyzické aj právnické osoby
 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 tony
Mám záujem

 • Asistenčná služba je k dispozícií 24/7
 • Limit 160.000 € na liečebné náklady
 • Poistenie batožiny a osobných vecí na 1.500 €
 • Náklady na právnu pomoc a kauciu v zahraničí 3.000 €
 • Zásah horskej služby v SR aj mimo SR na 10.000 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na 100.000 €
 • Poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla 300 €
 • Toto všetko za cenu len 30 € ročne
 • Poistenie je platné na celú Európu
Mám záujem
 

Zašleme Vám list s presnými informáciami potrebnými pre riadne splácanie Vášho úveru. Termín splatnosti je vždy 15. deň v mesiaci. Spôsoby splácania: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, inkasom. Údaje pre platbu uvedené v liste nájdete aj tu.

Staňte sa obchodným partnerom COFIDIS a získajte výhodné financovanie tovaru a služieb pre Vašich zákazníkov.

Zistiť viac