Poistenie

COFIDIS ponúka všetkým svojim klientom možnosť poistiť si svoj úver pred rizikami, ktoré môžu zapríčiniť platobnú neschopnosť.  Náš poistný produkt pokrýva riziká spojené s neschopnosťou splácať úver z dôvodu straty zamestnania, dočasnej pracovnej neschopnosti, úplnej a nezvratnej straty samostnantosti alebo úmrtia.

Výhody poistenia

  • Pomôžeme Vám v prípade, ak nebudete schopní splácať svoj úver.
  • Zaplatíme za Vás riadne mesačné splátky v prípade straty zamestnania alebo dočasnej pracovnej neschopnosti počas doby trvania poistnej udalosti.
  • Zaplatíme za Vás aktuálny dlh v prípade úplnej a nezvratnej straty samostatnosti alebo úmrtia.
  • Poistné nezvýši výšku Vašej mesačnej splátky.
Pošlite nám novú otázku