Nákup na splátky + CofiDirect + CofiKlasik

Základné podmienky poskytnutia úveru
 • Vek od 18 rokov
 • Občan SR alebo občan štátu Európskej únie s povolením na pobyt
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu
Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru
 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO: kompletné výpisy za posledné 3 mesiace z Vášho podnikateľského bankového účtu alebo Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie s potvrdením o podaní
Základné parametre úveru
 • Od 100 € do 5 000 € (nákup na splátky)
 • Od 500 € do 5 000 € (CofiDirect)
 • Od 5 000 € do 50 000 € (CofiKlasik)
Reprezentatívny príklad CofiDirect
Pri čerpaní úveru vo výške 1 500 EUR k 15. dňu v mesiaci, pri 12 rovnakých splátkach úveru 133,26 EUR splatných k 15. dňu v mesiaci a úrokovej sadzbe 11,99% p.a., nie sú účtované žiadne poplatky za poskytnutie úveru, je RPMN 12,66%. Celková čiastka splatná klientom je 1 599,12 EUR. Ročná percentuálna miera nákladov sa môže meniť v závislosti na výške úrokovej sadzby a poplatkov zahrnutých do výpočtu RPMN.
Reprezentatívny príklad CofiKlasik
Pri úvere 5 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 7,4% ročne, lehotou splácania 60 mesačných anuitných splátok, bez poplatku za poskytnutie úveru, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,66% pri mesačnej splátke úveru 99,96€. Celková suma, ktorú klient uhradí je 5 997,60 EUR.

Financovanie auta

Základné podmienky poskytnutia úveru
 • Vek od 18 rokov
 • Občan SR alebo občan štátu Európskej únie s povolením na pobyt
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu
Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru
 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO: kompletné výpisy za posledné 3 mesiace z Vášho podnikateľského bankového účtu alebo Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie s potvrdením o podaní
 • Ak ste právnická osoba: 3 kompletné výpisy z podnikateľského účtu
Základné parametre úveru
 • Od 1 000 € do 30 000 €
Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru
 • Financovanie osobných automobilov kategórie M1 a N1
 • Financovanie motorových vozidiel kategórie L (malé motocykle, motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky)

Celoročné cestovné poistenie

 • Asistenčná služba je k dispozícií 24/7
 • Limit 200.000 € na liečebné náklady
 • Poistenie batožiny a osobných vecí na 1.500 €
 • Náklady na právnu pomoc a kauciu v zahraničí 3.000 €
 • Zásah horskej služby aj na území Slovenska na 16.000€
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na 300.000€
 • Poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla 500€
 • Toto všetko za cenu len 45€ ročne
 • Poistenie je platné na celý svet (nielen Európu)
Mám záujem

Splácanie

Zašleme Vám list s presnými informáciami potrebnými pre riadne splácanie Vášho úveru. Termín splatnosti je vždy 15. deň v mesiaci. Spôsoby splácania: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, inkasom.

Obchodná spolupráca

Staňte sa obchodným partnerom COFIDIS a získajte výhodné financovanie tovaru a služieb pre Vašich konečných zákazníkov.

Zistiť viac

Dokumenty na stiahnutie

Právne informácie
Dôležité informácie
Poistenie schopnosti splácať úver
Celoročné cestovné poistenie
Výročné správy
Ostatné