Nákup na splátky

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • Vek od 20 rokov
 • Občan SR alebo občan ČR s trvalým pobytom v SR
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu

Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO: 3 kompletné výpisy za posledné 3 mesiace
  z Vášho podnikateľského účtu a Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie

Základné parametre úveru

 • Od 100 € do 5000 €

Financovanie auta

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • Vek od 18 rokov
 • Občan SR, alebo občan štátu Európskej únie
 • Pravidelný a trvalý zdroj príjmu

Doklady nevyhnutné pre poskytnutie úveru

 • Kópia občianskeho preukazu
 • Ak ste SZČO: 3 kompletné výpisy za posledné 3 mesiace
  z Vášho podnikateľského účtu a Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie
 • Ak ste právnická osoba: 3 kompletné výpisy
  z podnikateľského účtu

Základné parametre úveru

 • Od 1000 € do 30 000 €

Cofidis poskytuje peňažné prostriedky na

 • Financovanie osobných automobilov kategórie M1 a N1
 • Financovanie motorových vozidiel kategórie L (malé motocykle, motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky)

Splácanie 

Zašleme Vám list s presnými informáciami potrebnými pre riadne splácanie Vášho úveru. Termín splatnosti je vždy 15. deň v mesiaci. Spôsoby splácania: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, inkasom.

Obchodná spolupráca

Staňte sa obchodným partnerom COFIDIS a získajte výhodné financovanie tovaru a služieb pre Vašich konečných zákazníkov. 

Zistiť viac