• Oznámenie škodovej udalosti v cestovnom poistení