Kontakty

 

  • COFIDIS, a. s.
  • Einsteinova 11
  • 851 01 Bratislava
  • IČO: 36 816 337
  • Fax: +421 2 32 22 06 12
  • Telefon: +421 2 32 22 01 20
  • E-mail: informacie@cofidis.sk
  • Kontakt pre médiá: Zuzana Kolesárová; Assistant to CEO; zuzana.kolesarova@cofidis.sk
  • Kontaktný e-mail pre odoslanie reklamácie: reklamacie@cofidis.sk 
  • Bankové spojenie pre úhradu Vašich mesačných splátok Vášho nákupu na splátky:

    Všeobecná úverová banka 
    Číslo bankového účtu v tvare IBAN je SK77 0200 0000 0000 0230 4251; SWIFT kód: SUBASKBX
    2304251/0200

    Tatra banka 
    Číslo bankového účtu v tvare IBAN je SK04 1100 0000 0026 2617 8723; SWIFT kód: TATRSKBX
    2626178723/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sa, vložka č. 4208/B.

Pošlite nám novú otázku