• Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia v zmysle ustanovenia §69aa ods. 4 Obchodného zákonníka