• Informácia o organizačnej zmene Cofidis a.s. pre klienta