Úver, ktorý si sami prispôsobíte

Výška úveru
5000 € 50 000€
Doba splatnosti v mesiacoch
6 m. 84 m.
Mesačná splátka úveru
350 €
Celková suma, ktorú zaplatíte
2 100 €
Pri úvere 5 000 EUR s fixnou úrokovou sadzbou 7,4% ročne, lehotou splácania 60 mesačných anuitných splátok, bez poplatku za poskytnutie úveru, predstavuje ročná percentuálna miera nákladov 7,66% pri mesačnej splátke úveru 99,96€. Celková suma, ktorú klient uhradí je 5 997,60 EUR.
Pokračovať

Váš produkt

Typ
Spotrebiteľský úver
CofiKlasik
Výška úveru
Mesačná splátka úveru
Úroková sadzba
Poplatky
Spojené s poskytnutím, vedením a splatením úveru
0€

Prečo práve CofiKlasik?

  • 0€ za vybavenie, vedenie a splatenie úveru
  • Výhodný úrok
  • Úver do výšky 50 000€
  • Úver bez ručiteľa
  • Výsledok posúdenia okamžite
Základné podmienky
  • Občan Slovenskej republiky
  • 18 a viac rokov
  • Oficiálny pravidelný zdroj príjmu
  • Trvalý resp. dlhodobý pobyt na území SR
Podmienky pre poskytnutie úveru