• Auditorská správa - ročná účtovná závierka COFIDIS S.A. 2017