• Informácia o organizačnej zmene Cofidis, a.s. pre klienta