• Informácia o organizačnej zmene Cofidis a.s. pre obchodného partnera